Kontakty

Farský úrad

Telefón:  mobil: +421(0)903617766, kancelária: +421414356211  E-mail: korna@fara.sk

Farár

Richard Folučka Pôsobí vo farnosti od 1. júla 2019. Mobil:  +421(0)903 617766 Vo farnosti žije na odpočinku hon. dekan Ivan Mahrík, ktorý vo farnosti pôsobil 35 rokov. Obec Korňa podliehala jeho duchovnej správe od roku 1985. Najskôr ako filiálka turzovskej farnosti, ktorej bol správcom. Po...

Kostolníčka

Zdenka Rejdíková 

Organista

Miroslav Hrtús Email: m.hrtus@gmail.com