Kontakty

Farský úrad

Telefón:  mobil: +421905449625, kancelária: +421414356211  E-mail: korna@fara.sk

Farár

Ivan Mahrík   Email: mahrik@rcc.sk                Obec Korňa podlieha jeho duchovnej správe od roku 1985. Najskôr ako filiálka turzovskej farnosti, ktorej bol správcom. Po vzniku samostatnej farnosti Korňa v roku 2000 bol ustanovený za jej...

Kostolníčka

Zdenka Rejdíková 

Organista

Miroslav Hrtús Email: m.hrtus@gmail.com