Farnosť Korňa

Územie dnešnej obce Korňa bolo až do roku 1954 súčasťou tzv. veľkej Turzovky, ktorá bola dovtedy najväčšou obcou v bývalom Československu, preto sú jej dejiny spojené s históriou Turzovky.  V roku 1954 sa osamostatnil aj Klokočov. Už od roku 1949 sa však v Korni slúžili sväté omše v provizórnom drevenom kostolíku, ktorý bol zriadený v dome po bývalom učiteľovi Sýkorovi. Tento kostolík bol postupne viackrát upravovaný a v súčasnosti slúži ako pastoračné centrum. V svojej dobe bol pre veriacich veľkým prínosom, pretože už nemuseli dochádzať do farského kostola v Turzovke. Niektorí z nich, najmä tí, ktorí bývali v odľahlejších osadách dovtedy dochádzali do kostolov v Klokočove, resp. Hornom Kelčove, ktoré boli v porovnaní s farským chrámom podstatne bližšie.

So stavbou kostola sa začalo krátko po zmene politických pomerov. Dovtedy sa uvažovalo o generálnej rekonštrukcii. Okrem špecializovaných stavebných činností (pilotáž, pokládka strešného nosníka a pod.) bol kostol postavený svojpomocne miestnymi obyvateľmi. V jednotlivých etapách však výrazne pomohli bligádnici z Turzovky, Podvysokej, aj ďalší. Kostol bol vysvätený v roku 1994, ale už od vianoc 1993 sa v ňom slúžili sv. omše. 

Od roku 2000 sa Korňa stala samostatnou farnosťou v rámci nitrianskej diecézy. Od zriadenia novej, žilinskej diecézy v roku 2008 je farnosť Korňa jej súčasťou.

Kňazi

Folučka Richard od 1. júla 2019

Mahrík Ivan (2000-2019, v rámci farnosti Turzovka od roku 1985), mobil: +421905449625

Vo farnosti pôsobia ako správcovia pútneho miesta Živčáková aj členovia rehole Misionári Najsvätejších Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie.

Kostolníci

Rejdíková Zdenka

Šupica Štefan, toho času kostolník na Živčákovej

Vyrobík Štefan 

Sučík František  (1918-2008)  funkciu kostolníka prevzal po svojom strýkovi Jánovi. Už predtým v kostole vypomáhal viacerými spôsobmi, najmä kvetinovou výzdobou. V aktívnej službe zotrval do roku 1996, kedy v nej zo zdravotných dôvodov nemohol pokračovať. Naďalej však slúžil cirkevnému spoločenstvu ako iniciátor a organizátor rôznych pobožností, najmä litánií a modlitby posvätného ruženca. Po vysviacke kostola mu krátky čas mu vypomáhal Milan Odrobiňák.

Smažák Ján (1894-1968)

Korduliak Dominik

Organisti

  • Chrobák Stanislav. Pravidelne vypomáhal ako študent Konzervatória v Žiline a Akadémie umení v Banskej Bystrici. Kvôli pracovnej zaneprázdnenosti v súčasnosti hráva skôr sporadicky.
  • Hrtús Miroslav (od 2001) 
  • Staník Ján. Funkciu organistu zastával v období 1984-2014. Bol organistom v starom, aj v novom kostole. Obdobie jeho služby je teda spojené s využitím štyroch nástrojov. 
  • Na prelome 80-tych a 90-tych rokoch v starom kostole krátkodobo pôsobil aj Pavol Veselka, ktorý sprostredkoval prvý kontakt M. Hrtúsa s týmto nástrojom.
  • Vyrobík Peter (1923-2012)  zastával funkciu organistu do 1984, odkedy pre zhoršenie zdravotného stavu nemohol v službe pokračovať.
  • Jaroš Ivan. Po zaškolení u organistu Bajáka v Turzovke začal hrávať ako gymnazista v roku 1973 a v službe zotrval do kňazskej vysviacky v roku 1982.

 

Krátkodobejšie pôsobili: Anton Hrtús, Jozef Mudrík st. (1936-2015), Jozef Mudrík ml., Ladislav Kučkovský, Ivan Vyrobík, Ladislav Fojtík

Ako prvý organista (hoci v kostole bolo zo začiatku len harmónium) býva uvádzaný učiteľ miestnej školy Závodník. 

ORGANY

V starom kostole bolo zo začiatku harmónium s tradičným poháňaním mechu nohami. Neskôr, aj zásluhou F. Sučíka, sa podarilo zadovážiť štvorregistrový jednomanuálový mechanický organ s pedálom a elektrickým vháňaním vzduchu. Naďalej však slúžil aj manuálny pohon mechov, čo bolo možné využiť pri výpadkoch dodávky elektrického prúdu. Organ bol privezený (aj svojpomocne rozobratý) miestnymi obyvateľmi pracujúcimi na severnej Morave z kostola určeného na demoláciu. Spolu s ním boli privezené aj iné súčasti vybavenia kostola. Organ zmontovali a uviedli do prevádzky pracovníci organárskej firmy, ktorí opravovali organ vo farskom kostole v Turzovke. Pri prestavbe starého kostola na pastoračné centrum ho však pre dezolátny stav nebolo možné zachrániť.

V novom kostole zo začiatku zastupoval organ elektronický syntetizátor Roland s krátkym pedálom, ktorý bol po niekoľkých rokoch nahradený digitálnym dvojmanuálovým organom Ahlborn. Po skončení jeho životnosti bol v roku 2012 v kostole nainštalovaný dvojmanuálový píšťalový organ s 29 registrami a elektrickými traktúrami. Organ bol zakúpený v Nemecku ako vyradený. Rekonštrukciu vykonala firma Vojtek a syn zo Žiliny.

 

 

 

 

História projektu

Od septembra 2010. Postupne budujem. Tolerujte nedostatky.

Naši užívatelia

Nielen veriaci farníci z Korne, ale všetci informáciíchtiví s prístupom na internet. 

Rozširujúce

V tejto rubrike nie sú žiadne články.