Nedeľa:  7:45, 9:30

Piatok, Sobota: Letné obdobie: 18:00  

                           Zimné obdobie: 17:10 (Od 1.10.2018 platí zimný režim sv. omší)

Utorok, Streda: 7:45

 

K zmene programu sv. omší môže dôjsť v prípade neplánovaných udalostí (pohreb, iné povinnosti kňaza), prípadne počas sviatkov a iných výročitých  dní. Zmeny bývajú ohlásené vopred prostredníctvom farských oznamov.