Nedeľa:  7:45, 9:30

Piatok, Sobota: Letné obdobie: 18:00  (od 26. marca 2018 platí letný režim sv. omší)

                                             Zimné obdobie: 17:10 

Utorok, Streda: 7:45

 

K zmene programu sv. omší môže dôjsť v prípade neplánovaných udalostí (pohreb, iné povinnosti kňaza), prípadne počas sviatkov a iných výročitých  dní. Zmeny bývajú ohlásené vopred prostredníctvom farských oznamov.