Živčáková

Sv. omše sa konajú každý deň o 11. hod.

Vo štvrtok býva po sv. omši adorácia. Okrem toho sa pravidelne konajú pobožnosti pri príležitosti prvých sobôt v mesiaci a hlavných pútí. Jarná púť býva 8. mája (sviatok Panny Márie Matky cirkvi), jesenná v nedeľu po 4. októbri (výročie posviacky chrámu).

 

Aktuálne informácie na sociálne sieti 

Živčákovú vyhlásil za pútnické miesto v októbri 2008 žilinský biskup Mons.  Tomáš Galis.

Na pútnickom mieste pôsobia Misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie

Po požehnaní základného kameňa pre stavbu nového kostola na hore Živčáková v roku 2008 sa v roku 2009 začalo s jeho výstavbou. Chrám posvätil diecézny biskup, Mons. Tomáš Galis v októbri 2015. Autorom mozaiky na čelnej stene za oltárom je páter Rupnik. V hlavnej lodi chrámu je nainštalovaný píšťalový organ, ktorý po zakúpení v Nemecku kompletne zreštaurovala a uviedla do prevádzky firma Vojtek a syn zo Žiliny.

Stavba exercično-pastoračného centra bola z dôvodu nedostatku financií prerušená. 

Vlastné webstránky

Tieto stránky sú tvorené a spravované iným administrátorom, preto nenesieme zodpovednosť za ich obsah.