Farár

Ivan Mahrík

 

Email: mahrik@rcc.sk

               Obec Korňa podlieha jeho duchovnej správe od roku 1985. Najskôr ako filiálka turzovskej farnosti, ktorej bol správcom. Po vzniku samostatnej farnosti Korňa v roku 2000 bol ustanovený za jej farára.