Farár

Richard Folučka

Pôsobí vo farnosti od 1. júla 2019.

Mobil:  +421(0)903 617766

Vo farnosti žije na odpočinku hon. dekan Ivan Mahrík, ktorý vo farnosti pôsobil 35 rokov.

Obec Korňa podliehala jeho duchovnej správe od roku 1985. Najskôr ako filiálka turzovskej farnosti, ktorej bol správcom. Po vzniku samostatnej farnosti Korňa v roku 2000 bol ustanovený za jej farára. Túto funkciu zastával do 30. júna 2019.