Bohoslužby VIANOCE 2018

19.12.2018 09:02

Sv. omše od 24. dec. 2018 – 6. jan. 2019

 

Pondelok (24. dec.): ŠTEDRÝ DEŇ

Sv. omše: 

 •   7.45 h.

 •   Sviatosť zmierenia(sv.spoveď): 8.h – 10.30h.(pre chlapov)                                                                    
 •  POLNOČNÁ: 22.00 h.

Utorok  (25. 12.)- NARODENIE  PÁNA 

Sv. omše:  

 •    7.45 h.

 •    9.30 h.

 •    11.00 h.

Streda (26. 12.)-Sv. ŠTEFAN 

Sv. omše:                                                        

 • 7.45 h.

 • 9.30 h.

 

Štvrtok (27. 12.) sv. Ján, ap. - sv. omša:------                                                                                      

Piatok(28. 12.) sv. Neviniatka - sv. omša: 17.10 h.

Sobota(29. 12.) sv. Tomáš Becket- sv. omša: 17.10 h.

Nedeľa(30. 12.)- Svätej rodiny

Sv. omše:  

 •     7.45 h.

 •     9.30 h.

 

Pondelok (31.12.2018)-posledný deň obč.roka 

sv.omša: 15.hod.

s poďakovaním za uplynulý rok a štatistika farnosti

Nový rok(1.1.2019): SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY Panny Márie

Sv. omše: 

 •   7.45 h.

 •   9.30 h.

 •    11.00 h.

Zjavenie Pána(Troch Kráľov) - 6. január 2019 (nedeľa)

 Sv. omše:

 •  7.45 h.

 •  9.30 h.