Nedeľa:  7:45, 9:30

Pondelok, Piatok, Sobota: Letné obdobie: 18:00 (Od 4. apríla 2016 platí letný režim sv. omší)

                                                 Zimné obdobie: 17:10  

Utorok, Streda, Štvrtok: 7:45

 

K zmene programu sv. omší môže dôjsť v prípade neplánovaných udalostí (pohreb, iné povinnosti kňaza), prípadne počas sviatkov a iných výročitých  dní. Zmeny bývajú ohlásené vopred prostredníctvom farských oznamov.